Mesafeli Satış Sözleşmesi1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1. TARAFLAR

1.1. SATICI
Ad/Soyad:
Adres:
Telefon:
E-posta:

1.2. ALICI
Ad/Soyad:
Adres:
Telefon:
E-posta

2. TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan;
Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
Satıcı (veya “Hizmet Sağlayıcı”): işbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı,
Alıcı: işbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen alıcıyı,
Ürün: Satıcı tarafından Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri,
Aracı Hizmet Sağlayıcı: Gardolaps Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ni,
Site: Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait www.gardolaps.com alan adlı internet sitesini,
Gardolaps Üyelik Sözleşmesi: Alıcı ve Satıcı tarafından Site’ye üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan Gardolaps Üyelik Sözleşmesi’ni,
Ön Bilgilendirme Sözleşmesi: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan Ön Bilgilendirme Sözleşmesi’ni
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın aşağıda nitelikleri, adedi ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ü Satıcı’dan satın alması ve ayıp ile ilgili sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla Ürün’ün Satıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilmesi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün’e; Ürün’ün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
A) ÜRÜN, İKİNCİ EL (KULLANILMIŞ) BİR ÜRÜNDÜR.
B) ÜRÜN, ARACI HİZMET SAĞLAYICI (GARDOLAPS ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. ) TARAFINDAN SATILMAMAKTA VE TESLİM EDİLMEMEKTEDİR. BU HUSUS ÜRÜN’ÜN VE SİPARİŞİN TEMEL NİTELİKLERİ ARASINDA OLUP, ÜRÜN ANCAK BU ŞART KABUL EDİLEREK SATIN ALINABİLİR.

ÜRÜN BİLGİLERİ (Cinsi/Türü/Marka/Model) BİRİM FİYAT ADET PROMOSYON
/İNDİRİM TUTARI KDV DAHİL
TOPLAM TUTAR

TAŞIYICI FİRMA/TESLİMAT ŞEKLİ:
KARGO HARİÇ TOPLAM ÜRÜN BEDELİ:
KARGO BEDELİ: Satıcı Ödemeli
KARGO DAHİL TOPLAM SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):
ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI: KREDİ KARTI VE KUPON KREDİ KARTI KUPON
TESLİM SÜRESİ: 3 İŞ GÜNÜ
TESLİMAT ADRESİ:
TESLİM EDİLECEK KİŞİ:

Sözleşme’nin kurulması aşamasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması halinde Alıcı’ya yukarıda belirtilenler dışında ek bir ücret yansıtılmayacaktır.

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının yukarda 1 numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu, Ürün, ve Ürün’ün tesliminden Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile kendisi için düzenlenen bütün hususlarda Alıcı karşısında sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ürün’e ve Ürün’ün teslimine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı ve Satıcı; Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Alıcı’ya tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Alıcı’nın cayma hakkını Satıcı’ya veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya karşı kullanacağını; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bu konularda hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikayet ve talepler karşısında Satıcı tek başına sorumlu olacaktır. Şu kadar ki, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın cayma hakkı ile ilgili bu Sözleşme’den doğan sorumluluğu saklıdır.
Aracı Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için elektronik ticaret ortamı sunmakta ve Alıcı ile Satıcı arasındaki güvenli tahsilat sürecini yönetmekte olup, Ürün’ün satışını veya teslimini gerçekleştirmemekte, Alıcı’ya Ürün’ün niteliğine veya kalitesine yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
ALICI, ÜRÜN’Ü ARACI HİZMET SAĞLAYICI’DAN SATIN ALMADIĞINI, BU SEBEPLE ÜRÜN’ÜN AYIPLI ÇIKMASINDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİNİ SATICI’YA YÖNELTECEĞİNİ BİLDİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, Ön Bilgilendirme Sözleşmesi’nde okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ile birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.
6.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Satıcı’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir.
Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.
6.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
6.5. Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir. Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, cayma hakkının istisnalarından biri mevcut değilse, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Satıcı, Alıcı’nın Ürünler’i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Satıcı’ya ilettiği cayma hakkı taleplerini kabul etmek zorundadır.
Satıcı, Alıcı’nın tüketici olduğu durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan ayıp taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Satıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymakla sorumludur.
6.6. Satıcı, i) Ürün’ün tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, ii) Ürün’e ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriğin 3.kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, ya da gizli bilgi olarak haksız olarak ifşa edilmediğini, iv)yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder.
Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik Alıcı’ya karşı münhasıran sorumlu olup, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.7. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.8. Satıcı, Ürün’ün Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Alıcı’nın Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi halinde, Ürün’ün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.
6.9. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Ürün Bedeli’nin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün Bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.10. Satıcı’nın Ürün’ü teslim etmesi imkansız hale gelir ise, Satıcı bu durumu Teslim Süresi içerisinde Alıcı’ya bildirmekle ve Ürün Bedeli’ni bildirimden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
6.11. Taraflar, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ön Bilgilendirme Sözleşmesi ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.12. Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı’ya ait satış sayfası üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple, cayma hakkından doğacak talepler saklı kalmak üzere, Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca bu konularda hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.13. Taraflar, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya güvenli tahsilat sürecinin yönetimiyle ilgili temsil yetkisi verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, Alıcı tarafından ödenen satış bedeli Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından Satıcı namına tahsil edilecek ve Satıcı’ya iletilecektir.
Alıcı Sözleşme konusu Ürün’e yönelik Ürün Bedeli’ni Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş sayılacak ve bir daha Satıcı’ya ödeme yapmayacaktır.
6.14. Taraflar, Gardolaps Üyelik Sözleşmesi’ni okuduklarını, onayladıklarını ve Üyelik Sözleşmesi koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. CAYMA HAKKI

7.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile bildirimde bulunması şarttır.
Cayma bildiriminin yapılacağı Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Açık Adres:
E-posta: destek@gardolaps.com
Faks:
7.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 7.1. numaralı maddesinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’ya ek bir masraf yükletmeksizin, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün Bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.
7.3. Satıcı, Ürün’ü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça Alıcı, iade edilecek Ürün’ü eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde PTT Kargo firması ile Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
7.5. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7.6. Satıcı’nın, Site üzerinde tacir, esnaf, tedarikçi veya ticari satıcı olmaması, sadece kendisine ait bir ürünü mesleki/ticari amaç gütmeden satan satıcı olması durumunda, mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen satıcıların/sağlayıcıların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına girmemeleri sebebiyle söz konusu satıcılar karşısında cayma hakkı kullanılamaz.
7.7. Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen bir kişi olması gerektiğini, mesleki/ticari amaçla hareket eden kişilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici olmadıklarını, tüketici değilse cayma hakkından yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Sözleşme konusu mal/hizmet ile ilgili şikayetler, Satıcı’nın Sözleşme’nin giriş kısmında belirtilen ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.
Adres: Bedrettin Mh. Dr Bedii Gorbon Sk No:9/1 Beyoğlu/İST.
E-posta: destek@gardolaps.com
Faks:

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İşbu Sözleşme 28.11.2018 tarihinde kurulmuştur.
ALICI :

SATICI :
To Top