İptal & İade Koşulları1.Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile bildirimde bulunması şarttır.
Cayma bildiriminin yapılacağı Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Açık Adres:
E-posta: destek@dolabimdan.com
Faks:
2. Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 7.1. numaralı maddesinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’ya ek bir masraf yükletmeksizin, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün Bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.
3. Satıcı, Ürün’ü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça Alıcı, iade edilecek Ürün’ü eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde Kargo firması ile Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
5. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
6. Satıcı’nın, Site üzerinde tacir, esnaf, tedarikçi veya ticari satıcı olmaması, sadece kendisine ait bir ürünü mesleki/ticari amaç gütmeden satan satıcı olması durumunda, mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen satıcıların/sağlayıcıların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına girmemeleri sebebiyle söz konusu satıcılar karşısında cayma hakkı kullanılamaz.
7. Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen bir kişi olması gerektiğini, mesleki/ticari amaçla hareket eden kişilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici olmadıklarını, tüketici değilse cayma hakkından yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

To Top